SJiKP
SJiKP
Uniwersytet Śląski
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
 

Ogłoszenia
 

 
10 maja 2017 od godz. 10:00 zapraszamy do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Magistrantów. Czekają ciekawe referaty i inspirujące dyskusje w międzynarodowym gronie!
 
 
W dniach 10-11 czerwca 2017 r. organizowane będą egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, B2 i C1, a także egzamin dla dzieci i młodzieży na poziomie B1. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.